Melaka  
  Business Hours
  Address
  Contact No.
  Supervisor
  9.00 am - 7.30 pm (Mon - Sun)
  Hai-O Raya Berhad (Melaka Branch)
No.41-B, Jalan Bendahara,
75100 Melaka.
  (T) +606-283 6935
(F) +606-283 6935
  Chooi Yat Fan
  11.00 am - 7.00 pm (Mon - Fri)
11.00 am - 6.00 pm (Sat - Sun)
  Zhangta Enterprise (Malim Jaya Franchisee)
40, Jalan Rahmat 4,
Taman Malim Jaya,
75250 Melaka.
  (T) +606-3322016
  Chan Tye Keng